tre saker / Three things

Tre saker jag skulle vilja uppleva igen
- hålla och krama pappa igen
- bo i huset igen 
- ingen aning.

/english\\
 Three things I would like to experience again
- hold and hug my dad again {his in heaven}
- live in our old house again
- no clue

Tre saker jag uppskattar
- sömn
- min familj {Emilio & M}
-  solljus

/english\\
 Three things I appreciate 
- sleep
- my family {Emilio & M}
- sunlight


Tre saker som jag vill ha
- ny kropp 
- en semester
- en himla massa pengar 

/english\\
Three things I want now
- new body
- a vacation 
- a lot of money

Tre saker jag älskar att göra
- umgås med min familj och man
- krama och mysa med min son
- sova! Sova! Sova! Sova!

/english\\
Three things I love to do 
- hang out with my family and man
- hug and cuddle with my son
- sleep! Sleep! Sleep! Sleep!

Tre ord som beskriver mig
- brutalt ärlig 
- tänker för mycket
- osäker

/english\\
Three words that describes me
- brutally honest
- over think/ think to much
- insecure

Tre saker jag vill bli bättre på
- min självkänsla 
- våga tro på mig själv 
- våga stå upp för mig själv

/english\\
Three thing I would like to be better at
- my self-esteem 
- dare to believe on myself
- dare to stand up for myself

Tre saker jag inte kan vara utan 
- Cola zero
- Mobiltelefon
- Min säng 

/english\\
Three things I can't be without 
- coca cola zero
- cellphone
- my bed

Tre drömmar jag hoppas blir verkliga
- Jag vill vinna en massa pengar
- flytta till ett hus med min egen lilla familj
- bli en tolk för ambassader osv

/english\\
Three dreams I hope to become real
- I wanna win a lot of money
- move to a house with my little family
- become a translator for embassies etc